V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti se uskutečnilo celkem 12 koncertů. Jedenáctý koncert jsme uspořádali dne 4. 7. 2019 v rámci soustředění hudební improvizace v ZUŠ Jihlava. Na koncertě předvedli účastníci soustředění to, co se během pětidenní akce naučili. Na koncertě bylo představeno zhudebnění pohádek, které děti připravily s lektorkou Marcelou Slanou. Pohádka byla vybavena zvukomalbou lesa, krajiny a „putování hlavní postavy“. Děti si dále připravily rekvizity charakterizující postavu (Babička, Pejsek,Kočička, Koník, Andulička atd.). Na závěr koncertu zazněl improvizovaný singspiel na motivy knihy Mluvící balík Geralda Durrella.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení