V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti se uskutečnilo celkem 12 koncertů. Osmý koncert jsme uspořádali dne 4. 6. 2019 v Paspově sále v Praze 5. Program koncertu se skládal ze čtyř částí.V úvodní části se představil Dětský pěvecký sbor Sluníčko dvěma lidovými písněmi s dávnou tradicí. Pod taktovkou sbormistryně Hany Bezděkové a za doprovodu klavíru a zvonků děti následně zazpívaly několik dalších podobně laděných lidových písní.V druhé části programu vystoupil Pěvecký sbor Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, jehož členové se představili dalšími lidovými skladbami a Mší in C od Antona Bruknera. Třetí blok patřil dětskému pěveckému sboru Mariella (starší žáci 15. ZŠ Plzeň), který představil průřez hudbou čtyř století. Na koncertě vystoupilo celkem 104 žáků, z toho 10 žáků se SVP. Na závěr koncertu společně vystoupily všechny pěvecké sbory a provedly píseň Jede sedlák v úpravě Zdeňka Lukáše.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení