Během projektu se uskutečnily celkem čtyři řady hudebních dílen pod vedením Jaroslava Raušera (každá řada byla realizována v průběhu jednoho pololetí). Na dílny J. Raušera navazovala jednodenní dílna, kterou vedl Robert Mimra. Dílna byla určena žákům Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ. Lektor se zaměřil na využití tabletů v umělecké výuce. V rámci dílny také představil e-kurz určený pro výuku hudební nauky.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení