V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL,vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol.V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Seminář 9. 1. vedla Anna Marie Pivodová. Seminář byl pojat formou otevřené diskuse jeho členů s lektorkou na téma hodnocení. Lektorka se v něm zamýšlela nad otázkou, zda vůbec žáky hodnotit a pokud ano, která hodnocení se jeví jako smysluplná. Seminář se zabýval metodami hodnocení, používanými ve výuce. Seminář podpořil učitele v hledání vlastních hodnotících/sebehodnotících materiálů a přinesl jim inspirace z České republiky i ze zahraničí.

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení