V dílnách hudební improvizace se v jednotlivě připravovaných blocích v Brně vystřídala řada dětí ve věku od šesti do dvanácti let. Jednalo se o výuku ve školním roce 2017/2018 na ZUŠ A. Doležala a ZUŠ V. Kaprálové. Všichni účastníci měli společné to, že neprošli nebo měli jen malou možnost prakticky projít nějakou formou výuky improvizace sami nebo ve výuce na ZUŠ.

Cílem proto bylo podnítit zájem o vlastní tvoření hudby, naučit se používat improvizovaný doprovod, rozvíjet hudební představivost a fantazii, využít nejen hudební, ale i rytmické improvizace na rytmických, melodických i na netradičních nástrojích a předmětech, u kterých hledali žáci různé zvukové možnosti. Bylo třeba zapojit účastníky dílen do individuální práce i kolektivních zadání. Pro barevnější slyšení hudby probudit schopnost hledání zvukomalebných prvků a „nápovědy“ v hledání smyslu textu, texty spojovat s improvizovaným zpěvem, výtvarnou prací, tvorbou dalších hudebních rekvizit. Spojit projev s mimickým vyjádřením, hlasovou intonací v mluveném projevu i vlastními režijními nápady k provedení výstupů ve formě veřejného koncertu na závěr obou cyklů výuky.

Účastníci vzdělávání se učili zapisovat své nápady a vědomě dále pracovat s motivem, prostředky hudby využít k vystižení charakteru, příběhu, postavy (osoby i zvířata) nebo nálady.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení