Dílny hudební improvizace jsme pořádali ve školním roce 2017/2018. Uskutečnilo se celkem 6 jednodenních dílen v ZUŠ A. Doležala v Brně a 6 odpoledních dílen v ZUŠ V. Kaprálové v Brně. Na tyto dílny pak navázaly dvě jednodenní akce v únoru 2020.

Dílny nabídly žákům ZŠ kreativní aktivity, které rozvíjely jejich hudební tvořivost. Dílny pomohly vyhledávat nové talenty, podpořily estetické vnímání dětí, rozvíjely jejich sociální dovednosti skrze vzájemnou spolupráci, vedly k zodpovědnosti za skupinu. V průběhu jejich realizace se cíleně vytvářelo prostředí pro inkluzi žáků se SVP. Při výuce improvizace byla využita celá řada metodických postupů – od pohybové a hlasové improvizace přes poslech a jeho výtvarné zpracování až např. k vědomé práci s hudebními nápady.

Dílnu 18. 2. vedl Robert Mimra ve spolupráci s Kolomanem Zacharem. Lektor se zaměřil na možnosti využití netradičních technik hry na klavír při improvizaci a hudební skladbě. Účastníky dílny byli žáci ZUŠ K. Slavického v Kadani.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení