Dílny hudební improvizace jsme pořádali ve školním roce 2017/2018. Uskutečnilo se celkem 6 jednodenních dílen v ZUŠ A. Doležala v Brně a 6 odpoledních dílen v ZUŠ V. Kaprálové v Brně. Na tyto dílny pak navázaly dvě jednodenní akce v únoru 2020.

Dílny nabídly žákům ZŠ (v jednom případě také žákům konzervatoře) kreativní aktivity, které rozvíjely jejich hudební tvořivost. Dílny pomohly vyhledávat nové talenty, podpořily estetické vnímání dětí, rozvíjely jejich sociální dovednosti skrze vzájemnou spolupráci, vedly k zodpovědnosti za skupinu. V průběhu jejich realizace se cíleně vytvářelo prostředí pro inkluzi žáků se SVP. Při výuce improvizace byla využita celá řada metodických postupů – od pohybové a hlasové improvizace přes poslech a jeho výtvarné zpracování až např. k vědomé práci s hudebními nápady.

Dílnu 11. 2. vedl Robert Mimra ve spolupráci s Janem Filou. Lektor se zaměřil na možnosti využití e-learningu ve výuce na ZUŠ (účastníky dílen byli žáci Mezinárodní konzervatoře v Praze).

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení