V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Seminář 5. 2. se zaměřil na práci v prostředí Ableton a možnosti snímání zvuku s využitím vybavení, které je pro učitele základních uměleckých škol běžně dostupné. Seminář vedl Jaroslav Raušer, který v projektu realizoval také čtyři řady hudebních dílen pro žáky. Seminář byl určen učitelům ZUŠ Náchod.

Lektor popisuje svou zkušenost s výukou zvukové tvorby v níže uvedené publikaci (str. 7, kap. Hudební dílny).

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení