V rámci projektu jsme uspořádali celkem pět soustředění romského pěveckého sboru a žáků základních uměleckých škol v celkové délce 24 dní. Tato aktivita se zaměřila na podporu žáků se sociálním znevýhodněním skrze hudbu k cílevědomé práci na sobě a posílit jejich sebedůvěru, aby dokázali překročit hranice sociální izolace a našli své místo ve společnosti.

Třetí soustředění se uskutečnilo ve dnech 11. až 17. 3. 2019 v Praze. Ke sboru Čhavorenge se přidal pěvecký sbor Pueri gaudentes (ZUŠ Šimáčkova, Praha 7) a sbor ze ZUŠ Varnsdorf, který již spolupracoval na prvním setkání v květnu 2018. Akce v březnu poté pokračovala začátkem dubna. Obě soustředění (v březnu i dubnu 2019) byly pro členy romského pěveckého sboru Čhavorenge velkou inspirací. Ale bylo tomu také naopak: romské děti a jejich živost, spontánnost a hudebnost byla velkou školou pro žáky ZUŠ. Projekt v tomto ohledu fungoval oboustranně.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení