V rámci projektu jsme uspořádali celkem pět soustředění romského pěveckého sboru a žáků základních uměleckých škol v celkové délce 24 dní. Tato aktivita se zaměřila na podporu žáků se sociálním znevýhodněním skrze hudbu k cílevědomé práci na sobě a posílit jejich sebedůvěru, aby dokázali překročit hranice sociální izolace a našli své místo ve společnosti.

První společné soustředění pěveckého sboru Čhavorenge, žáků ZUŠ a členů České filharmonie se konalo od 14. do 19. 5. 2018 v Krásné Lípě. Účastníci soustředění (romské děti a mládež) nacvičovali sborový a sólový zpěv pod vedením Idy Kelarové a jejího uměleckého týmu. Též se věnovali práci s hlasem a dýcháním. Na programu nechyběl tradiční romský tanec ani nácvik choreografie na koncertní vystoupení pod vedením taneční profesionálky Libuše Bachraté.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení