Ve spolupráci se ZŠ 28. října v Příbrami jsme pro žáky této školy pořádali výtvarné dílny. Akce se konala v krásné a inspirativní přírodě v Černé v Pošumaví, kde byli účastníci ubytováni v Hotelu Racek. V objektu bylo možné využívat dvě společenské místnosti a místnost suterénní. U hotelu bylo dětské hřiště a hřiště s umělým povrchem. Účastníci pod vedením dvou lektorů z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a několika pedagogů ZŠ 28. října realizovali různé možnosti výtvarné tvorby a jejích technik. Vyzkoušeli si například malovat na hedvábí, sklo i igelit či práci s drobným výtvarným materiálem. Teoreticky se dozvěděli o výtvarném směru land artu a body artu a samozřejmě zakusili i jejich praktickou stránku na „vlastní kůži“. Nejvíce ohlasů měla „kresba světlem“. Propojením technických možností člověka s tvořivostí a fantazií i prvky výtvarné dramatiky vznikly osvětlené fotografické scenérie. Celkem se akce účastnilo 40 žáků včetně žáků se SVP.

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení