Jana Kohoutková Ondrušková

Literárně-dramatický obor

Divadelní herectví

Hl.m.Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezký
4.5.2020

Inzerát "Odborník z praxe"

Mám zájem o výuku herectví na ZUŠ jako lektorka. Nabízím pomoc při realizaci divadelních produkcí či svůj náhled na tvořivost v dramatické výchově. Mohu pracovat v kolektivu i individuálně. Nabízím techniky k osvojení práce v kolektivu a užívání herecké odbornosti (jevištní mluva, jevištní pohyb). Své poznatky čerpám ze své desetileté divadelní praxe.
Odborník z praxe

Inzerát "Projektový den"

Mám zájem o výuku herectví na ZUŠ jako lektorka. Nabízím pomoc při realizaci divadelních produkcí či svůj náhled na tvořivost v dramatické výchově. Mohu pracovat v kolektivu i individuálně. Nabízím techniky k osvojení práce v kolektivu a užívání herecké odbornosti.
Projektový den

Životopis

Narodila jsem se 18. 6. 1990. Studovala jsem v Havířově na osmiletém gymnáziu, ze kterého jsem přešla na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Studium na hudebně dramatickém oddělení jsem dovršila absolutoriem. Už po maturitě jsem byla přijata coby herečka do angažmá v Těšínském divadle a hostovala jsem na různých ostravských scénách. Vystudovala jsem bakalářský obor Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo na Slezské univerzitě v Opavě. V letech 2014–2019 jsem byla členkou uměleckého souboru Východočeského divadla v Pardubicích. Od září 2019 jsem v angažmá v činohře Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni.

Link na web