Všetanečnívýtvarný a film. výchovaliterárně - dramatickýHudební - zpěvhudební - dechové n. hudební - smyčcové n.Hudební - klávesové n.hudební - ostatní
V době umrtvení živého umění přicházíme s nabídkou na bezplatné zprostředkování spolupráce umělců a základních uměleckých škol (ZUŠ) formou inzerátu umělců na našich webových stránkách. Inzeráty aktivně nabízíme školám. Jako nejzajímavější vidíme prostor pro spolupráci v tzv. Šablonách, což jsou projekty jednotlivých škol. Konkrétně se jedná o výuku odborníků z praxe a projektové dny. Školy, které budou mít o spolupráci zájem, mohou umělce kontaktovat na emailové adrese uvedené v inzerátu.