SPEAKER

Petra Drahanská

Lektorka, koučka a instruktorka
Narodila se v Brně v roce 1977. Absolvovala studium v Ateliéru dramatické výchovy na Divadelní fakultě JAMU a zůstala zde působit jako pedagog v rámci doktorského studia.Vyučovala předměty osobnostně sociální výchovy a vedla hlavní dramatické projekty. V té době také absolvovala Instruktorský kurz v rámci interního vzdělávání občanského sdružení Prázdninová škola Lipnice, kde se setkala se základy týmové spolupráce, řízení projektů, dramaturgie a tvorby zážitkových kurzů. Rozšířila si tak své praktické působení o další možné přístupy, metody a techniky. 15 let pracovala ve firmě Outward Bound - Česká cesta jako externí lektorka vzdělávacích a tréninkových kurzů vedených formou zážitkové pedagogiky. V tomto komerčním prostředí využila svých zkušeností ze studia Dramatické výchovy a vytvořila nový produkt na poli firemního vzdělávání Divadlo v managementu, který vycházel z metody Divadla Fórum v kombinaci s tréninkem komunikačních a manažerských dovedností. 7 let byla členkou redakční rady odborného časopisu Gymnasion – časopis pro zážitkovou pedagogiku, kde garantovala rubriku věnovanou metodice. Nyní je šéfredaktorkou a je ve vedení projektu. V roce 2008 vytvořila a dodnes garantuje a realizuje certifikovaný výcvik Metoda zážitkové pedagogiky pro širokou veřejnost pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice. Organizuje a realizuje též mezigenerační setkání žen Mokoša, které se dodnes každoročně opakuje a které je zaměřeno na předávání ženské moudrosti. V roce 2012 absolvovala koučovací výcvik, v roce 2013 výcvik metody SRT a v roce 2015 konstelační výcvik. Tyto přístupy kombinuje v rámci své soukromé praxe v Brně při práci s jednotlivci. V roce 2014 založila platformu koncept moment, v rámci které sdružuje nejrůznější seberozvojové metody a přístupy, založené na vlastním prožitku. Cílem platformy je vytvářet prostor pro individuální a skupinová transformační setkávání pro všechny, kteří mají zájem o vlastní růst a seberozvoj.‍
http://petradrahanska.cz/