Hana Dostálová Roušarová

Hudební obor ‒ smyčcové nástroje

Hra na housle

Hl.m.Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezký
4.5.2020

Inzerát "Odborník z praxe"

Nabízím výuku hry na housle, kladu důraz na efektivitu hracího aparátu, (tzn.s co nejmenší námahou co nejlepší efekt) ve službě hudebnímu obrazu skladby. Čerpám z pedagogických postupů svého tatínka a učitele s více než 40tiletou praxí, ze studií u nás i v zahraničí, účasti na mnoha mezinárodních kurzech a ze své více než 10leté praxe učitele ZUŠ a hráče orchestrálního, komorního i sólisty.
Odborník z praxe

Inzerát "Projektový den"

Podle zájmu žáků analýza hracího aparátu, korekce nesprávných návyků, pomoc s hudebním vystavěním studované skladby, komorní hra, stylovost barokní hudby (praxe ze souborů staré hudby, studium na katedře staré hudby Hochschule für Musik Freiburg)
Projektový den

Link na web

Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850