Publikace zdarma ke stažení

Připravujeme

ČR
8.1.2
2-3 dílny hudební improvizace
Účinkující: žáci ZŠ, gymnázií a ZUŠ
ČR
8.1.1
2-3 dílny hudební skladby
Účinkující: žáci ZŠ, gymnázií a ZUŠ
Plzeň
4.3.5
Workshop pro žáky a mladé lidi se sociálním znevýhodněním
Účastníci: žáci ze škol především Plzeňského kraje
Praha
2.2.5
Setkání pražských a mimopražských žáků
Účastníci: Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. a žáci pražských a mimopražských škol

uspořádané akce

Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850