Využití přírodních materiálů a přírodnin ve výuce

ve vaší škole, dle individuální domluvy

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií
Rozsah: 
4 hodiny

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT-633/2022-2-124

Platnost akreditace: do roku 2025

Tento kurz pořádáme pouze prezenční formou.

Cílem předkládaného kurzu je poskytnout učitelům ZUŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií inspiraci pro vlastní výuku ve výtvarném oboru a předmětu výtvarná výchova. Lektorka se opírá o možnost práce s přírodninami a přírodními materiály jako výchozího bodu pro tvorbu s žáky a hledání dalších možností, jak posunout výtvarnou tvorbu na ZUŠ, ZŠ, SŠ a gymnáziích k podobám současného umění. Kurz vychází ze zkušeností lektorky získaných v rámci její umělecké a pedagogické činnosti.

Kurz je rozdělen do dvou bloků. V prvním bloku budou učitelé seznámeni formou přednášky s možnostmi, jak se dají přírodniny a přírodní materiály využít ve výuce. A to nejen jako námět pro tvorbu, ale také jako výtvarný prostředek. Druhý blok se zaměří na praktické procvičení výtvarné práce s využitím přírodních materiálů a přírodnin. Účastníci budou lektorkou vedení k tomu, aby respektovali zvolený materiál a hledali vhodnou výtvarnou techniku, při které mohou pracovat také s prvkem náhody. Lektorka bude praktickou část kurzu průběžně doplňovat výkladem s příklady dobré praxe. Na konci praktické části proběhne diskuse ke vzniklým pracím.  

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o kurzu a informaci o ceně kurzu vám pošleme emailem.

Lektorka: Jana Fabianová

Mgr. Jana Fabianová v letech 1977 až 1981 vystudovala SUPŠ sklářskou v Kamenickém Šenově, obor výtvarné zpracování skla. V letech 1981 až 1986 vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvovala kurzy artefiletiky a kurz Nové metody výuky žáků 2. stupně VO ZUŠ, keramický a výtvarný ateliér Koněšín, kurzy modelování keramiky a dekorace keramických výrobků v Bechyni, grafické kurzy v Praze a Bechyni a další kurzy zaměřené na rozličné výtvarné techniky. J. Fabianová v letech 1986 až 1989 pedagogicky působila na ZŠ v Mostě. Od roku 1989 vyučuje v ZUŠ Moskevská v Mostě.

Text Link

Registrace

Využití přírodních materiálů a přírodnin ve výuce

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou