Heading

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Heading

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Text LinkText Link

Jan Pfeiffer

Multimedialní umělec, pedagog a kurátor
Ve své tvorbě se zabývá otázkou vztahu člověka a architektury a nejčastěji pracuje s médii kresby, animace, filmu, performance, scénografie, instalace a sochy. Je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze. Během své kariéry uskutečnil 27 samostatných výstav a mnoho skupinových v Čechách i zahraničí např v USA, Anglii, Francii, Polsku, Maďarsku, Korei a Číně. Věnuje se rovněž kurátorským projektům, devátým rokem organizuje galerii Pavilon v centru Prahy, kde se soustředí na prezentaci experimentálních uměleckých projektů nejmladší generace. Pracuje rovněž jako architekt výstav a filmů, za svou práci byl nominován na cenu českého Lva za film “Cesta Ven”. Vyučoval na Americké Univerzitě SIT Study Abroad - School for International Training, kde vedl ateliér nových medií. V současné době vyučuje na PedFUK v Praze - Katedra výtvarné výchovy, kde vede ateliéry kresby a prostorové a akční tvorby.
janpfeiffer.info