SOMATICKÝ DIALOG

Taneční workshop

Workshop je sestaven tak, aby poskytl účastníkům první zkušenost s kontaktem skrze dotek a objevování hrudníku a páteře.  Účastníci budou pracovat v párech a cvičení budou sestavena tak, aby umožnila prozkoumat pohybovou kapacitu oblasti hrudníku prostřednictvím doteku. Díky těmto cvičením dochází k propojení s emocionálními aspekty v dané oblasti a využití jejích svalových možností.Metoda umožňuje dosažení citlivé úrovně vnímání, nikoli však prostřednictvím mentálních analýz, ale prostřednictvím fyzické a smyslové zkušenosti, díky které lze procítit a užít si chvíli hlubokého sdílení a tolerance.

Somatický dialog

Je jemná technika,která umožňuje lepší pochopení vlastního těla a jeho pohybové kapacity.Pravidelnou praxí může člověk dosáhnout vysoké úrovně kontroly těla a sebereflexe a najde cestu ke svým autentickým pohybům. Tato technika se velmi doporučuje jako doplňující prvek k jiným formám pohybu nebo uměleckého výrazu,jakož i ke kreativní tvorbě.

Berrak Yedek

Tanečnice a choreografka
Berrak je profesionální tanečnice, choreografka a lektorka tance. Před přestěhováním do Prahy působila v Turecku, Německu, Saudské Arábii, Anglii, Rusku a ve Francii, kde dokončila své vzdělání. Po mnohaleté zkušenosti práce pro různé společnosti a instituce Berrak nyní tvoří své vlastní projekty a vede kurzy ve svém studiu Limpid Works. Specializuje se na současný tanec, turecký orientální tanec a argentinské tango. Dále učí vlastní techniku Somatic Dialogue a přednáší na katedře Interpretačního umění na Bilgi University v Istanbulu.
www.limpidworks.comberrakyedek.com

Berrak Yedek

Tanečnice a choreografka
Berrak je profesionální tanečnice, choreografka a lektorka tance. Před přestěhováním do Prahy působila v Turecku, Německu, Saudské Arábii, Anglii, Rusku a ve Francii, kde dokončila své vzdělání. Po mnohaleté zkušenosti práce pro různé společnosti a instituce Berrak nyní tvoří své vlastní projekty a vede kurzy ve svém studiu Limpid Works. Specializuje se na současný tanec, turecký orientální tanec a argentinské tango. Dále učí vlastní techniku Somatic Dialogue a přednáší na katedře Interpretačního umění na Bilgi University v Istanbulu.
www.limpidworks.comberrakyedek.com