Máte nápad k nezaplacení?

Manažerský workshop

aneb projektový management v praxi

Lektor workshopu na příběhu konkrétních projektů ukáže cestu od prvotního nápadu, přes váhání a hledání jasných obrysů, po ostrý test při hovoru s přáteli a spolupracovníky, kteří vizi podrobí kritice.Nápad vypuštěný do světa se mění vlivem okolního prostředí a otec nápadu se ho snaží provést přes všechny administrativní nástrahy až k samotné realizaci.

Lektor je přesvědčen v sílu vizí. Během diskuse s účastníky workshopu podloží argumenty své přesvědčení, že každá vize může vést k vítěznému cíli, pokud se zvolí správná strategie.

Robert Mimra

Hudebník, pedagog a projektový koordinátor
Vystudoval Pražskou konzervatoř v oborech varhany a skladba, na HAMU v Praze absolvoval obor cembalo. Několik let se věnoval koncertní činnosti a s krátkými přestávkami působil na ZUŠ a konzervatoři na pozicích učitele a později zástupce ředitele. Od roku 2010 spolupracuje na projektech spolufinancovaných Evropskou unií (Awareness for Fairness; Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciálního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem; Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti; projekty z tzv. šablon). Od roku 2013 vede obecně prospěšnou společnost Portedo. Robert Mimra je členem Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR (sekce skladby) a několika dalších oborových spolků. Je spoluautorem publikace Jak globálně vzdělávat. Jako skladatel se nejraději realizuje velkými hudebními projekty – Koncert pro klavír, cembalo, varhany a orchestr; dětská opera Budulínek; Mše F dur pro sóla, sbor a orchestr; nebo nyní komponovaná opera Psí srdce.
www.eurohudebka.cz

Robert Mimra

Hudebník, pedagog a projektový koordinátor
Vystudoval Pražskou konzervatoř v oborech varhany a skladba, na HAMU v Praze absolvoval obor cembalo. Několik let se věnoval koncertní činnosti a s krátkými přestávkami působil na ZUŠ a konzervatoři na pozicích učitele a později zástupce ředitele. Od roku 2010 spolupracuje na projektech spolufinancovaných Evropskou unií (Awareness for Fairness; Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciálního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem; Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti; projekty z tzv. šablon). Od roku 2013 vede obecně prospěšnou společnost Portedo. Robert Mimra je členem Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR (sekce skladby) a několika dalších oborových spolků. Je spoluautorem publikace Jak globálně vzdělávat. Jako skladatel se nejraději realizuje velkými hudebními projekty – Koncert pro klavír, cembalo, varhany a orchestr; dětská opera Budulínek; Mše F dur pro sóla, sbor a orchestr; nebo nyní komponovaná opera Psí srdce.
www.eurohudebka.cz