ETNICKÉ NÁSTROJE

Hudební workshop

1. WORKSHOP: "V duchu subsaharské Afriky"

Prostřednictvím pohybu, zpěvu a hry na etnické nástroje si osvojíme některé techniky muzikoterapie (tvorba kolektivního rytmu, rytmické hry) a hudební principy, jež se objevují různě po světě (vícehlas, pásmový posun hlasů, rytmické slabiky ve vztahu k hudbě). Seznámíme se se základy hry na djembe, prostřednictvím rytmizované řeči a následně i hrou na nástroje„ochutnáme“ tradiční západoafrické rytmy, zazpíváme si africkou polyfonii (možná i japonskou). Workshop je určen i lidem bez hudebních zkušeností. Vlastní djembe je vítáno.

2. WORKSHOP: "V duchu indické hudby"

Osvojíme si základní rytmus klasické indické hudby - tintál. Kreativně si pohrajeme s jeho principy, zažijeme atmosféru indického filmového tance. Naučíme se taneční mudry - gesta rukou. Osvojené modely se hodí i do praxe ZUŠ. Lektorka zatančí ukázku indického klasického chrámového tance (kathaku). Workshop je určen též širší veřejnosti.

Štěpánka Lišková

Hudební pedagožka
Absolvovala Pedagogickou fakultu ZČU v oboru Hudební výchova a zpěv (VŠ). Mimoto získala kvalifikaci pro práci v oblasti muzikoterapie a základy pohybové terapie. Jako dobrovolník pracovala v oblasti práce s dětmi se SVP jako lektor muzikoterapie. Přednáší na Pedagogické fakultě na Katedře hudební kultury v Plzni, kde též vede opakovaně kurzy Muzikoterapie pro pomáhající profese a učitele škol. Paralelně učí HV na ZŠ a Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni, kde vede kroužek tanců a pěvecký sbor a spolupracuje se školním divadlem. Má bohatou publikační činnost v oblasti hudební výchovy. Je členkou autorského kolektivu vznikající učebnice HV. Je dlouholetou lektorkou týdenních mezioborových Tvůrčích dílen. Jejím velkým koníčkem je v současné době hra západoafrických rytmů a tanec. Po deset let si opakovaně osvojuje základy indické klasické hudby prostřednictvím letních workshopů indického chrámového tance (kathak) a ateliéru Rytmů východu.

Štěpánka Lišková

Hudební pedagožka
Absolvovala Pedagogickou fakultu ZČU v oboru Hudební výchova a zpěv (VŠ). Mimoto získala kvalifikaci pro práci v oblasti muzikoterapie a základy pohybové terapie. Jako dobrovolník pracovala v oblasti práce s dětmi se SVP jako lektor muzikoterapie. Přednáší na Pedagogické fakultě na Katedře hudební kultury v Plzni, kde též vede opakovaně kurzy Muzikoterapie pro pomáhající profese a učitele škol. Paralelně učí HV na ZŠ a Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni, kde vede kroužek tanců a pěvecký sbor a spolupracuje se školním divadlem. Má bohatou publikační činnost v oblasti hudební výchovy. Je členkou autorského kolektivu vznikající učebnice HV. Je dlouholetou lektorkou týdenních mezioborových Tvůrčích dílen. Jejím velkým koníčkem je v současné době hra západoafrických rytmů a tanec. Po deset let si opakovaně osvojuje základy indické klasické hudby prostřednictvím letních workshopů indického chrámového tance (kathak) a ateliéru Rytmů východu.