Heading

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Heading

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Text LinkText Link

Štěpánka Lišková

Hudební pedagožka
Absolvovala Pedagogickou fakultu ZČU v oboru Hudební výchova a zpěv (VŠ). Mimoto získala kvalifikaci pro práci v oblasti muzikoterapie a základy pohybové terapie. Jako dobrovolník pracovala v oblasti práce s dětmi se SVP jako lektor muzikoterapie. Přednáší na Pedagogické fakultě na Katedře hudební kultury v Plzni, kde též vede opakovaně kurzy Muzikoterapie pro pomáhající profese a učitele škol. Paralelně učí HV na ZŠ a Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni, kde vede kroužek tanců a pěvecký sbor a spolupracuje se školním divadlem. Má bohatou publikační činnost v oblasti hudební výchovy. Je členkou autorského kolektivu vznikající učebnice HV. Je dlouholetou lektorkou týdenních mezioborových Tvůrčích dílen. Jejím velkým koníčkem je v současné době hra západoafrických rytmů a tanec. Po deset let si opakovaně osvojuje základy indické klasické hudby prostřednictvím letních workshopů indického chrámového tance (kathak) a ateliéru Rytmů východu.