WORKSHOP INTERAKTIVNÍHO DIVADLA

Divadelní workshop

V rámci workshopu budeme pracovat s modelovou situací.Představíme si metodu Divadla Fórum, která kombinuje volnou improvizaci s hloubkou našich postojů a přesvědčení. Je to metoda, která zábavnou formou zobrazuje každodenní příběhy a konflikty. Účastníci je během programu analyzují a následně se snaží hledat jejich řešení, mají možnost veřejně prezentovat svoje názory a postoje a bezprostředně reagovat na jednání ostatních. Účastníkům takového divadelního setkání je možné předat poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopni také ve skutečném životě.

Petra Drahanská

Lektorka, instruktorka a koučka
Absolvovala studium v Ateliéru dramatické výchovy na Divadelní fakultě JAMU a jako pedagog zde vyučovala předměty osobnostně sociální výchovy a vedla hlavní dramatické projekty. 15 let pracovala ve firmě Outward Bound - Česká cesta jako externí lektorka vzdělávacích a tréninkových kurzů vedených formou zážitkové pedagogiky. V tomto komerčním prostředí vytvořila nový produkt na poli firemního vzdělávání Divadlo v managementu, který vycházel z metody Divadla Fórum v kombinaci s tréninkem komunikačních a manažerských dovedností. Je šéfredaktorkou odborného časopisu Gymnasion – časopis pro zážitkovou pedagogiku. V roce 2008 vytvořila a dodnes garantuje a realizuje certifikovaný výcvik Metoda zážitkové pedagogiky pro širokou veřejnost. Absolvovala koučovací výcvik, výcvik metody SRT a konstelační výcvik. Založila platformu koncept moment, v rámci které sdružuje nejrůznější seberozvojové metody a přístupy, založené na vlastním prožitku.
www.petradrahanska.cz

Petra Drahanská

Lektorka, instruktorka a koučka
Absolvovala studium v Ateliéru dramatické výchovy na Divadelní fakultě JAMU a jako pedagog zde vyučovala předměty osobnostně sociální výchovy a vedla hlavní dramatické projekty. 15 let pracovala ve firmě Outward Bound - Česká cesta jako externí lektorka vzdělávacích a tréninkových kurzů vedených formou zážitkové pedagogiky. V tomto komerčním prostředí vytvořila nový produkt na poli firemního vzdělávání Divadlo v managementu, který vycházel z metody Divadla Fórum v kombinaci s tréninkem komunikačních a manažerských dovedností. Je šéfredaktorkou odborného časopisu Gymnasion – časopis pro zážitkovou pedagogiku. V roce 2008 vytvořila a dodnes garantuje a realizuje certifikovaný výcvik Metoda zážitkové pedagogiky pro širokou veřejnost. Absolvovala koučovací výcvik, výcvik metody SRT a konstelační výcvik. Založila platformu koncept moment, v rámci které sdružuje nejrůznější seberozvojové metody a přístupy, založené na vlastním prožitku.
www.petradrahanska.cz