Heading

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Heading

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Text LinkText Link

Petra Drahanská

Lektorka, instruktorka a koučka
Absolvovala studium v Ateliéru dramatické výchovy na Divadelní fakultě JAMU a jako pedagog zde vyučovala předměty osobnostně sociální výchovy a vedla hlavní dramatické projekty. 15 let pracovala ve firmě Outward Bound - Česká cesta jako externí lektorka vzdělávacích a tréninkových kurzů vedených formou zážitkové pedagogiky. V tomto komerčním prostředí vytvořila nový produkt na poli firemního vzdělávání Divadlo v managementu, který vycházel z metody Divadla Fórum v kombinaci s tréninkem komunikačních a manažerských dovedností. Je šéfredaktorkou odborného časopisu Gymnasion – časopis pro zážitkovou pedagogiku. V roce 2008 vytvořila a dodnes garantuje a realizuje certifikovaný výcvik Metoda zážitkové pedagogiky pro širokou veřejnost. Absolvovala koučovací výcvik, výcvik metody SRT a konstelační výcvik. Založila platformu koncept moment, v rámci které sdružuje nejrůznější seberozvojové metody a přístupy, založené na vlastním prožitku.
www.petradrahanska.cz