SPEAKER

Martin Grobár

Hudební pedagog
Je hudební pedagog, sbormistr, inovátor didaktiky hudební výchovy, autor webových projektů, autor metodických a didaktických materiálů. Ve své specializaci se zaměřuje na využití současné hudební technologie ve vyučování hudební výchovy na druhém stupni základní školy. Tento obor vyučoval na v letech 2013 - 2016 na pedagogické fakultě UK v Praze. Je členem lektorského týmu Letních kurzů hudební výchovy. V současnosti je pedagogem a sbormistrem na ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci. Roku 2013 realizoval výzkum využití notačního programu jako nástroje rozvoje hudební tvořivosti v rámci svého doktorského studia. Jeho součástí byly také webové projekty Sluchohry a Modernihv (které v současné době prochází revizí)
https://sluchohry.cz/http://www.modernihv.cz/