SPEAKER

Kateřina Valachová

Poslankyně Parlamentu ČR
Matka dvou dcer, vdaná. Toho času ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Právnička, vystudovala na Masarykově universitě v Brně, kde později také přednášela. Titul Mgr. má od roku 2001, Ph.D. v oboru správní právo od roku 2007. Pracovala postupně jako právnička na brněnském magistrátu, od roku 2002 do roku 2012 v Kanceláři veřejného ochránce práv, většinu času jako vedoucí právního odboru. O MNĚ Něco málo o tom, kdo jsem S velkou úctou vzpomíná na spolupráci s Otakarem Motejlem i s Pavlem Varvařovským. V letech 2013 a 2014 působila jako ředitelka legislativního odboru v Kanceláři Senátu Parlamentu ČR, další dva roky byla náměstkyní ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a zároveň místopředsedkyní Legislativní rady vlády. Ministryní školství byla od června 2015, v září téhož roku vstoupila do ČSSD.
http://www.katerinavalachova.cz/