x
Registrujte se zdarma!
Vyplňte prosím následující pole. Z jedné instituce se můžou přihlásit max. 4 osoby

* Označená pole jsou povinná

Děkujeme za odeslání registrace. Dovolujeme si Vás upozornit, že on-line registrace neznamená automaticky potvrzení účasti. V nejbližší době Vás budeme kontaktovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

O workshopech

WORKSHOP SOMATICKÉHO DIALOGU

Workshop je sestaven tak, aby poskytl účastníkům první zkušenost s kontaktem skrze dotek a objevování hrudníku a páteře.  Účastníci budou pracovat v párech a cvičení budou sestavena tak, aby umožnila prozkoumat pohybovou kapacitu oblasti hrudníku prostřednictvím doteku. Díky těmto cvičením dochází k propojení s emocionálními aspekty v dané oblasti a využití jejích svalových možností. Metoda umožňuje dosažení citlivé úrovně vnímání, nikoli však prostřednictvím mentálních analýz, ale prostřednictvím fyzické a smyslové zkušenosti, díky které lze procítit a užít si chvíli hlubokého sdílení a tolerance.

Somatický dialog je jemná technika, která umožňuje lepší pochopení vlastního těla a jeho pohybové kapacity. Pravidelnou praxí může člověk dosáhnout vysoké úrovně kontroly těla a sebereflexe a najde cestu ke svým autentickým pohybům. Tato technika se velmi doporučuje jako doplňující prvek k jiným formám pohybu nebo uměleckého výrazu, jakož i ke kreativní tvorbě.

BERRAK YEDEK

taneční workshop

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ ROZVINOUT INTUITIVNÍ VNÍMÁNÍ SKRZE TĚLO
WORKSHOP ETNICKÝCH NÁSTROJŮ

1. WORKSHOP: "V duchu subsaharské Afriky"Prostřednictvím pohybu, zpěvu a hry na etnické nástroje si osvojíme některé techniky muzikoterapie (tvorba kolektivního rytmu, rytmické hry) a hudební principy, jež se objevují různě po světě (vícehlas, pásmový posun hlasů, rytmické slabiky ve vztahu k hudbě). Seznámíme se se základy hry na djembe, prostřednictvím scatované řeči a následně i hrou na nástroje „ochutnáme“ tradiční západoafrické rytmy, zazpíváme si africkou polyfonii (možná i japonskou). Workshop je určen i lidem bez hudebních zkušeností. Vlastní djembe je vítáno.

2. WORKSHOP: "V duchu indické hudby"
Osvojíme si základní rytmus klasické indické hudby - tintál. Kreativně si pohrajeme s jeho principy, zažijeme atmosféru indického filmového tance. Naučíme se taneční mudry - gesta rukou. Osvojené modely se hodí i do praxe ZUŠ. Lektorka zatančí ukázku indického klasického chrámového tance (kathaku). Workshop je určen též širší veřejnosti.

hudební workshop

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ ROZŠÍŘIT HUDEBNÍ OBZORY
WORKSHOP INTERAKTIVNÍHO DIVADLA

V rámci workshopu budeme pracovat s modelovou situací.Představíme si metodu Divadla Fórum, která kombinuje volnou improvizaci s hloubkou našich postojů a přesvědčení. Je to metoda, která zábavnou formou zobrazuje každodenní příběhy a konflikty. Účastníci je během programu analyzují a následně se snaží hledat jejich řešení, mají možnost veřejně prezentovat svoje názory a postoje a bezprostředně reagovat na jednání ostatních. Účastníkům takového divadelního setkání je možné předat poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopni také ve skutečném životě.

petra drahanská

DIVADELNÍ WORKSHOP

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ ROZVINOUT SVÉ IMPROVIZAČNÍ SCHOPNOSTI A FLEXIBILITU V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
WORKSHOP "KREATIVNÍ PARTNERSTVÍ"

Dílna bude představovat základní principy projektu Kreativní partnerství, kdy do spolupráce s učitelem vstupuje do vyučování umělec. Jednotlivé ukázky tvorby budou vycházet z vyzkoušených klíčových momentů. Účastníci dílny zažijí sestřih těch nejzajímavějších části projektu tak, aby idea propojení učení a tvorby byla co nejvíce patrná.
Například jak se dá sochařství propojit se zeměpisem a dějepisem a  dá se učit urbanizmus pomocí včelích pláství?

jan pfeiffer

výtvarný workshop

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ SI CHTĚJÍ VYZKOUŠET PRINCIPY PROPOJENÍ OSOBNOSTI UMĚLCE A VYUČOVACÍ PRAXE
WORKSHOP "MÁTE VŠECH PĚT POHROMADĚ?"

Aneb kreativita bez kotvy je krok k šílenství

Prakticky orientovaný workshop, při kterém se Petr Hroch zaměří na nácvik tzv. GROUNDINGU. Tedy efektivního zakotvení, které poskytuje bezpečný rámec pro kreativní svobodu.
Kreativita překračuje limity aktuálně reálného světa, sám člověk by jej ale moc překračovat neměl.
Je opravdu velký rozdíl mezi člověkem šíleně kreativním a kreativním šílencem.

petr
hroch

PSYCHOLOGICKÝ workshop

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ
ROZVÍJET SVOJI KREATIVITU A NEZBLÁZNIT SE U TOHO
WORKSHOP MÁTE NÁPAD K NEZAPLACENÍ?
Aneb projektový management v praxi

Lektor workshopu na příběhu konkrétních projektů ukáže cestu od prvotního nápadu, přes váhání a hledání jasných obrysů, po ostrý test při hovoru s přáteli a spolupracovníky, kteří vizi podrobí kritice.Nápad vypuštěný do světa se mění vlivem okolního prostředí a otec nápadu se ho snaží provést přes všechny administrativní nástrahy až k samotné realizaci. Lektor je přesvědčen v sílu vizí.

Během diskuse s účastníky workshopu podloží argumenty své přesvědčení, že každá vize může vést k vítěznému cíli, pokud se zvolí správná strategie.


Robert
mimra

projektový management

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15. 30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ NÁVOD,
JAK USKUTEČNIT SVÉ VIZE

O workshopech

WORKSHOP SOMATICKÉHO DIALOGU

Workshop je sestaven tak, aby poskytl účastníkům první zkušenost s kontaktem skrze dotek a objevování hrudníku a páteře.  Účastníci budou pracovat v párech a cvičení budou sestavena tak, aby umožnila prozkoumat pohybovou kapacitu oblasti hrudníku prostřednictvím doteku. Díky těmto cvičením dochází k propojení s emocionálními aspekty v dané oblasti a využití jejích svalových možností. Metoda umožňuje dosažení citlivé úrovně vnímání, nikoli však prostřednictvím mentálních analýz, ale prostřednictvím fyzické a smyslové zkušenosti, díky které lze procítit a užít si chvíli hlubokého sdílení a tolerance.

Somatický dialog je jemná technika, která umožňuje lepší pochopení vlastního těla a jeho pohybové kapacity. Pravidelnou praxí může člověk dosáhnout vysoké úrovně kontroly těla a sebereflexe a najde cestu ke svým autentickým pohybům. Tato technika se velmi doporučuje jako doplňující prvek k jiným formám pohybu nebo uměleckého výrazu, jakož i ke kreativní tvorbě.

BERRAK YEDEK

taneční workshop

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ ROZVINOUT INTUITIVNÍ VNÍMÁNÍ SKRZE TĚLO

taneční workshop

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ ROZVINOUT INTUITIVNÍ VNÍMÁNÍ SKRZE TĚLO

BERRAK YEDEK

WORKSHOP SOMATICKÉHO DIALOGU

Workshop je sestaven tak, aby poskytl účastníkům první zkušenost s kontaktem skrze dotek a objevování hrudníku a páteře.  Účastníci budou pracovat v párech a cvičení budou sestavena tak, aby umožnila prozkoumat pohybovou kapacitu oblasti hrudníku prostřednictvím doteku. Díky těmto cvičením dochází k propojení s emocionálními aspekty v dané oblasti a využití jejích svalových možností. Metoda umožňuje dosažení citlivé úrovně vnímání, nikoli však prostřednictvím mentálních analýz, ale prostřednictvím fyzické a smyslové zkušenosti, díky které lze procítit a užít si chvíli hlubokého sdílení a tolerance.

Somatický dialog je jemná technika, která umožňuje lepší pochopení vlastního těla a jeho pohybové kapacity. Pravidelnou praxí může člověk dosáhnout vysoké úrovně kontroly těla a sebereflexe a najde cestu ke svým autentickým pohybům. Tato technika se velmi doporučuje jako doplňující prvek k jiným formám pohybu nebo uměleckého výrazu, jakož i ke kreativní tvorbě.
WORKSHOP ETNICKÝCH NÁSTROJŮ
1. BLOK: "V duchu subsaharské Afriky"
Prostřednictvím pohybu, zpěvu a hry na etnické nástroje si osvojíme některé techniky muzikoterapie  a hudební principy, jež se objevují různě po světě. „ochutnáme“ tradiční západoafrické rytmy, zazpíváme si africkou polyfonii. Workshop je určen i lidem bez hudebních zkušeností.Vlastní djembe je vítáno.  

2. BLOK: "V duchu indické hudby"
Osvojíme si základní rytmus klasické indické hudby - tintál. Kreativně si pohrajeme s jeho principy, zažijeme atmosféru indického filmového tance. Osvojené modely se hodí i do praxe ZUŠ.

Štěpánka lišková

hudební workshop

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ ROZŠÍŘIT HUDEBNÍ OBZORY

hudební workshop

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ ROZŠÍŘIT HUDEBNÍ OBZORY

Štěpánka lišková

WORKSHOP ETNICKÝCH NÁSTROJŮ
1. BLOK: "V duchu subsaharské Afriky"
Prostřednictvím pohybu, zpěvu a hry na etnické nástroje si osvojíme některé techniky muzikoterapie  a hudební principy, jež se objevují různě po světě. „ochutnáme“ tradiční západoafrické rytmy, zazpíváme si africkou polyfonii. Workshop je určen i lidem bez hudebních zkušeností.Vlastní djembe je vítáno.  

2. BLOK: "V duchu indické hudby"
Osvojíme si základní rytmus klasické indické hudby - tintál. Kreativně si pohrajeme s jeho principy, zažijeme atmosféru indického filmového tance. Osvojené modely se hodí i do praxe ZUŠ.
WORKSHOP INTERAKTIVNÍHO DIVADLA

V rámci workshopu budeme pracovat s modelovou situací.Představíme si metodu Divadla Fórum, která kombinuje volnou improvizaci s hloubkou našich postojů a přesvědčení. Je to metoda, která zábavnou formou zobrazuje každodenní příběhy a konflikty. Účastníci je během programu analyzují a následně se snaží hledat jejich řešení, mají možnost veřejně prezentovat svoje názory a postoje a bezprostředně reagovat na jednání ostatních. Účastníkům takového divadelního setkání je možné předat poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopni také ve skutečném životě.

petra drahanská

DIVADELNÍ WORKSHOP

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ ROZVINOUT SVÉ IMPROVIZAČNÍ SCHOPNOSTI A FLEXIBILITU V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

DIVADELNÍ WORKSHOP

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ ROZVINOUT SVÉ IMPROVIZAČNÍ SCHOPNOSTI A FLEXIBILITU V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

petra drahanská

WORKSHOP INTERAKTIVNÍHO DIVADLA

V rámci workshopu budeme pracovat s modelovou situací.Představíme si metodu Divadla Fórum, která kombinuje volnou improvizaci s hloubkou našich postojů a přesvědčení. Je to metoda, která zábavnou formou zobrazuje každodenní příběhy a konflikty. Účastníci je během programu analyzují a následně se snaží hledat jejich řešení, mají možnost veřejně prezentovat svoje názory a postoje a bezprostředně reagovat na jednání ostatních. Účastníkům takového divadelního setkání je možné předat poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopni také ve skutečném životě.
WORKSHOP KREATIVNÍ PARTNERSTVÍ

Dílna bude představovat základní principy projektu Kreativní partnerství, kdy do spolupráce s učitelem vstupuje do vyučování umělec. Jednotlivé ukázky tvorby budou vycházet z vyzkoušených klíčových momentů. Účastníci dílny zažijí sestřih těch nejzajímavějších části projektu tak, aby idea propojení učení a tvorby byla co nejvíce patrná.

Jak se dá sochařství propojit se zeměpisem a dějepisem a  dá se učit urbanizmus pomocí včelích pláství?

jan pfeiffer

výtvarný workshop

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ SEZNÁMIT S IDEOU KREATIVNÍHO PARTNERSTVÍ V PRAXI

výtvarný workshop

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ SEZNÁMIT S IDEOU KREATIVNÍHO PARTNERSTVÍ V PRAXI

jan pfeiffer

WORKSHOP KREATIVNÍ PARTNERSTVÍ

Dílna bude představovat základní principy projektu Kreativní partnerství, kdy do spolupráce s učitelem vstupuje do vyučování umělec. Jednotlivé ukázky tvorby budou vycházet z vyzkoušených klíčových momentů. Účastníci dílny zažijí sestřih těch nejzajímavějších části projektu tak, aby idea propojení učení a tvorby byla co nejvíce patrná.

Jak se dá sochařství propojit se zeměpisem a dějepisem a  dá se učit urbanizmus pomocí včelích pláství?
MÁTE VŠECH PĚT POHROMADĚ?
aneb kreativita bez kotvy je krok k šílenství

Jedná se o  prakticky orientovaný workshop, při kterém se lektor zaměří na nácvik tzv. GROUNDINGU. Tedy efektivního zakotvení, které poskytuje bezpečný rámec pro kreativní svobodu. Kreativita překračuje limity aktuálně reálného světa, sám člověk by jej ale moc překračovat neměl. Je opravdu velký rozdíl mezi člověkem šíleně kreativním a kreativním šílencem.

petr hroch

taneční workshop

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ ROZVINOUT INTUITIVNÍ VNÍMÁNÍ SKRZE TĚLO

psychologický workshop

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ
ROZVÍJET SVOJI KREATIVITU A NEZBLÁZNIT SE U TOHO

petr hroch

MÁTE VŠECH PĚT POHROMADĚ?
aneb kreativita bez kotvy je krok k šílenství

Jedná se o  prakticky orientovaný workshop, při kterém se lektor zaměří na nácvik tzv. GROUNDINGU. Tedy efektivního zakotvení, které poskytuje bezpečný rámec pro kreativní svobodu. Kreativita překračuje limity aktuálně reálného světa, sám člověk by jej ale moc překračovat neměl. Je opravdu velký rozdíl mezi člověkem šíleně kreativním a kreativním šílencem.
MÁTE NÁPAD K NEZAPLACENÍ?aneb projektový management v praxi
Lektor workshopu na příběhu konkrétních projektů ukáže cestu od prvotního nápadu, přes váhání a hledání jasných obrysů, po ostrý test při hovoru s přáteli a spolupracovníky, kteří vizi podrobí kritice.Nápad vypuštěný do světa se mění vlivem okolního prostředí a otec nápadu se ho snaží provést přes všechny administrativní nástrahy až k samotné realizaci. Lektor je přesvědčen v sílu vizí. Během diskuse s účastníky workshopu podloží argumenty své přesvědčení, že každá vize může vést k vítěznému cíli, pokud se zvolí správná strategie. Robert mimra

showroom technologií

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ SI CHTĚJÍ VYZKOUŠET NOVINKY V TECHNOLOGICKÉM VÝVOJI

showroom technologií

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ NÁVOD,
JAK USKUTEČNIT SVÉ VIZE

Robert Mimra

MÁTE NÁPAD K NEZAPLACENÍ?aneb projektový management v praxi
Lektor workshopu na příběhu konkrétních projektů ukáže cestu od prvotního nápadu, přes váhání a hledání jasných obrysů, po ostrý test při hovoru s přáteli a spolupracovníky, kteří vizi podrobí kritice.Nápad vypuštěný do světa se mění vlivem okolního prostředí a otec nápadu se ho snaží provést přes všechny administrativní nástrahy až k samotné realizaci. Lektor je přesvědčen v sílu vizí. Během diskuse s účastníky workshopu podloží argumenty své přesvědčení, že každá vize může vést k vítěznému cíli, pokud se zvolí správná strategie.