x
Registrujte se zdarma!
Vyplňte prosím následující pole. Z jedné instituce se můžou přihlásit max. 4 osoby

* Označená pole jsou povinná

Děkujeme za odeslání registrace. Dovolujeme si Vás upozornit, že on-line registrace neznamená automaticky potvrzení účasti. V nejbližší době Vás budeme kontaktovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

program konference

 • blok inkluze

  Proč nové šance všech dětí ve vzdělávání jsou tou nejlepší cestou pro všechny?
  Kateřina Valachová
  Co se vlastně změnilo a jaké jsou skutečné problémy společného vzdělávání? Je spravedlivé, pokud svobodnou volbu rodičů na vzdělávací cestu jejich dítěte stát zajistí stejnými financemi, ať je to běžná nebo speciální škola.
  Intuitivní pedagogická diagnostika
  Martina Komzáková
  V optimálním případě, má pedagog k dispozici zprávu z Pedagogicko-psychologické poradny anebo Speciálního pedagogického centra se závěrem doporučení speciálních vzdělávacích potřeb, případně pozorování a zkušenosti rodičů žáka. Často však sám detekuje žáka bez externí informace a vypracovává mu individuální plán na základě své zkušenosti s ním. Které procesy vytváří pedagogovu zkušenost? Příspěvek je otevřením důležitého tématu pro kvalitní inkluzi a prostorem pro sdílení zkušeností.
  Uměleckou tvorbou k inkluzi osob se speciálními (edukačními) potřebami
  Petra Bendová
  V ČR i v zahraničí existuje řada projektů, jež podporují uměleckou tvorbu dětí i dospělých se speciálními (edukačními) potřebami. Cílem těchto projektů je přispět ke zkvalitnění života jedinců se zdravotním postižením či znevýhodněním, podpořit u nich efektivní trávení volného času a prezentací výsledků jejich činnosti, tak intaktní populaci přiblížit „svět“, v němž lidé s postižením žijí, způsob, jak vnímají svět kolem sebe, jak nahlížejí na realitu a jak dokáží být tvůrčí. Prezentovaný příspěvek seznamuje s tvůrčí činností osob se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním v konkretizované podobě.
  Inkluzivní vzdělávání v uměleckých předmětech
  Robert Mimra
  Jednou z nedílných součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je i otázka inkluzivního vzdělávání a jeho příležitostí pro umělecké vzdělávání. Touto otázkou se v projektu do značné míry zabývá Západočeská univerzita v Plzni, která je jedním z hlavních partnerů projektu. Cílem příspěvku je představit její aktivity v projektu, jako je tvorba metodických materiálů a speciálních didaktik pro práci s žáky se SVP v inkluzivních třídách uměleckých předmětů. Dále ZČU pořádá letní výtvarné dílny, semináře pro učitele a vedení škol, e-learningové kurzy a webináře.
  13:00
 • blok kreativita

  Kreativní partnerství
  Jan Pfeiffer
  Jan Pfeiffer představí program Kreativního partnerství a jeho konkrétní aplikaci v praxi na příkladu třídního projektu, kdy do spolupráce s učitelem vstupoval vizuální umělec. Budou vysvětleny širší reálie implementace programu vČR, v druhé části bude představen program samotný, a jak probíhá jeho realizace přímo ve třídě. Cílem příspěvku je poskytnout vhled do ideového ukotvení a zacílení programu i do praktických otázek práce ve třídě.
  Jak jít za hranice viditelného
  Berrak Yedek
  Přestavte si, jaké by to bylo mít alespoň jednou šanci upustit od předsudků a tabu spojených s tělem (v jiném než sexuálním kontextu). Tímto tématem se zabývá Berrak Yedek na turecké univerzitě, kde pořádá semináře ve spolupráci s gestalt terapeuty pro studenty múzických umění. V příspěvku popíše své poznatky a zkušenosti s výsledky semináře a nastíní, jak napojení na vlastní tělo a jeho pocity rozvíjí kreativitu a empatii.
  Hudební olympiáda ČR – šance pro každé šikovné dítě… a jeho pedagoga
  Jan Prchal
  Společnost pro hudební výchovu ČR v minulých pěti letech vyslala zástupce do tří kol Mezinárodní hudební olympiády. V únoru 2018 proběhlo historicky první klání i v ČR. Představuje Hudební olympiáda ČR přínos pro obecnou hudební výchovu? Má smysl v ní pokračovat? Jak podněcovat kreativitu žáků v podmínkách hudební výchovy na základních školách? Jaký je stav výuky hudební výchovy obecně a dostává se jí na školách pozornosti odpovídající jejímu významu? Odpovědi se spolu s vámi pokusí najít její organizátor a propagátor.
  Bez frustrace není motivace
  Petr Hroch
  ...aneb stres je otcem kreativity. Příspěvek nabídne pohled na kreativitu jako na specifický obranný mechanismus, který je motivován stresem. V tomto příběhu se prolnou odkazy na evoluční dědictví, na pozůstatky dinosaurů v našem mozku s neméně významným vlivem láskyplných rodičovských chyb. Ač můžeme považovat rčení, že hlad umělcům svědčí, za škodolibé klišé, něco na něm je a přednášející se pokusí posluchače motivovat k tomu, aby toho uměli řádně využít. Aniž by museli nutně hladovět...
  16:10
 • Společenský večer

  Více informací v záložce "SPOLEČENSKÝ VEČER"
  19:30
 • 14:50

  Blok technologie

  Využití technologií v ZUŠ Police nad Metují
  Lubor Bořek
  ZUŠ v Polici nad Metují patří díky svému technickému vybavení k nejmodernějším uměleckým školám v ČR. Učitelé mohou využívat multimediální učebnu hudební nauky, nahrávacího studio a specializované učebny zvukové tvorby, mobilní nahrávací zařízení (včetně vícestopých zařízení). Výtvarný obor disponuje učebnami animace, multimediální tvorby a filmovým ateliérem. Součástí prezentace bude ukázka online vzdělávacího prostoru pro učitele a žáky hudebního oboru „Charanga Music School“ a jeho aplikace do českého hudebního prostředí.
  On-line výuka ve "školách na konci světa"
  Ludvík Zimčík
  Základní a střední škola v Březové jsou tak trochu jiné školy. Poskytují, kromě denní výuky, také individuální online vzdělávání dětem a mladým lidem, kteří se nemohou účastnit studia prezenčně. Jedná se o unikátní projekt, který nabízí on-line výuku ve vybraných předmětech vždy ve stejný den a hodinu. Žáci a učitelé využívají programy a nástroje jako např. Skype pro firmy, virtuální tabuli s virtuálním perem, tužkou a gumou, atd. Jak takové vzdělávání funguje a jaké jsou jeho možnosti a principy? O tom všem a promluví ředitel a zakladatel škol na konci světa Ludvík Zimčík.
  E-learning v uměleckém vzdělávání
  Jan Topinka
  Cílem příspěvku je vysvětlit možnosti a limity různých typů e-learningu a představit, jak bude realizován e-learning v rámci projektu. Budou prezentovány konkrétní praktické tipy a ukázky pro využití systému LMS Moodle v praxi základních uměleckých škol.
  Klávesa - Pad - Display
  Martin Grobár
  Rozvoj hudební technologie přináší nové trendy, které ovlivňují a mění dosavadní způsoby hudební interpretace a instrumentální praxe. Populární jsou dnes tzv. padové kontrolery. Přednášející představí ve zkrácené formě jejich možnosti v integraci do kolektivní edukace, demonstruje ukázky realizovaných projektů (Hudební pexeso, Puzzle aj.), ale také poukáže na možné negativní dopady této technologie na rozvoj hudebnosti dětí.
  Hudební skladba a umělá inteligence
  Jan Hajič, jr.
  Umělá inteligence je jedním z hlavních témat aktuální technologické revoluce. Tak zvaná AI už přitom dnes některé úkoly zvládá lépe než člověk. Například lépe čte a třídí data. V Česku ovšem vzniká umělá inteligence, která sama umí komponovat hudební skladby. Jan Hajič představí nově vyvíjený software pro tvorbu hudby. Tento program si „naposlouchá“ skladby, dojde k obecnému výsledku, jak by měla hudba znít, a komponuje svoji vlastní. Během příspěvku Jana Hajiče zazní také naživo provedená skladba vytvořená umělou inteligencí.
 • E-learning v uměleckém vzdělávání
  Miloslav Khas
  Jako řečník vystoupí spolu s JANEM TOPINKOU (viz. anotace výše)
 • 17:30

  panelová diskuze

  Panelové diskuse se zúčastní někteří ze speakerů konference. Společně budou diskutovat nad klíčovými tématy konference.

 • 14:50

  Blok technologie

  Využití technologií v ZUŠ Police nad Metují
  Lubor Bořek
  ZUŠ v Polici nad Metují patří díky svému technickému vybavení k nejmodernějším uměleckým školám v ČR. Učitelé mohou využívat multimediální učebnu hudební nauky, nahrávacího studio a specializované učebny zvukové tvorby, mobilní nahrávací zařízení (včetně vícestopých zařízení). Výtvarný obor disponuje učebnami animace, multimediální tvorby a filmovým ateliérem. Součástí prezentace bude ukázka online vzdělávacího prostoru pro učitele a žáky hudebního oboru „Charanga Music School“ a jeho aplikace do českého hudebního prostředí.
  On-line výuka ve "školách na konci světa"
  Ludvík Zimčík
  Základní a střední škola v Březové jsou tak trochu jiné školy. Poskytují, kromě denní výuky, také individuální online vzdělávání dětem a mladým lidem, kteří se nemohou účastnit studia prezenčně. Jedná se o unikátní projekt, který nabízí on-line výuku ve vybraných předmětech vždy ve stejný den a hodinu. Žáci a učitelé využívají programy a nástroje jako např. Skype pro firmy, virtuální tabuli s virtuálním perem, tužkou a gumou, atd. Jak takové vzdělávání funguje a jaké jsou jeho možnosti a principy? O tom všem a promluví ředitel a zakladatel škol na konci světa Ludvík Zimčík.
  E-learning v uměleckém vzdělávání
  Jan Topinka
  Cílem příspěvku je vysvětlit možnosti a limity různých typů e-learningu a představit, jak bude realizován e-learning v rámci projektu. Budou prezentovány konkrétní praktické tipy a ukázky pro využití systému LMS Moodle v praxi základních uměleckých škol.
  Klávesa - Pad - Display
  Martin Grobár
  Rozvoj hudební technologie přináší nové trendy, které ovlivňují a mění dosavadní způsoby hudební interpretace a instrumentální praxe. Populární jsou dnes tzv. padové kontrolery. Přednášející představí ve zkrácené formě jejich možnosti v integraci do kolektivní edukace, demonstruje ukázky realizovaných projektů (Hudební pexeso, Puzzle aj.), ale také poukáže na možné negativní dopady této technologie na rozvoj hudebnosti dětí.
  Hudební skladba a umělá inteligence
  Jan Hajič, jr.
  Umělá inteligence je jedním z hlavních témat aktuální technologické revoluce. Tak zvaná AI už přitom dnes některé úkoly zvládá lépe než člověk. Například lépe čte a třídí data. V Česku ovšem vzniká umělá inteligence, která sama umí komponovat hudební skladby. Jan Hajič představí nově vyvíjený software pro tvorbu hudby. Tento program si „naposlouchá“ skladby, dojde k obecnému výsledku, jak by měla hudba znít, a komponuje svoji vlastní. Během příspěvku Jana Hajiče zazní také naživo provedená skladba vytvořená umělou inteligencí.
 • E-learning v uměleckém vzdělávání
  Miloslav Khas
  Jako řečník vystoupí spolu s JANEM TOPINKOU (viz. anotace výše)
 • 17:30

  panelová diskuze

  Panelové diskuse se zúčastní někteří ze speakerů konference. Společně budou diskutovat nad klíčovými tématy konference.

8:45

Úvodní slovo

 • workshopy

  Od 9:15 do 15:30 na vás čeká workshop SOMATICKÉHO DIALOGU (tanec), INTERAKTIVNÍHO DIVADLA (zážitkové divadlo), KREATIVNÍHO PARTNERSTVÍ (výtvarná výchova) ETNICKÝCH NÁSTROJŮ (hudba) a další. Více informací v záložce "WORKSHOPY A SHOWROOM".
 • závěr konference

  15:30
 • Showroom

  Od 9:15 do 15:30 budete mít na několika stanovištích showroomu možnost vyzkoušet si různé tipy aplikací pro podporu výuky. Bude se jednat o snadno dostupné internetové aplikace a aplikace pro mobilní zařízení (tablety, chytré telefony), které je možné využít v rámci pestrých aktivit základních uměleckých škol.info

workshopy

Somatický dialog

SO 10. 11. , 9:15 -15:30

interaktivní divadlo

SO 10. 11. , 9:15-15:30

Showroom technologií

SO 10. 11. , 8:45-15:30

máte nápad k nezaplacení?

SO 10. 11. , 9:15-15:30

etnické nástroje

SO 10. 11. , 9:15-15:30

kreativní partnerství

SO 10. 11. , 9:15-15:30

máte všech pět pohromadě?

SO 10. 11. , 9:15-15:30

 • Raut

  Součástí prvního dne konference je raut, který se bude konat ve foyer konferenčního sálu a v přilehlých prostorách.
 • koncert

  Od 20.30 hodin bude uspořádán  koncert, který zahájí fanfáry žáků ZUŠ A. Doležala v Brně.
  Poté bude následovat koncert Shadow Quartet (složení: Štěpán Švestka – violoncello, Marek Švestka – kontrabas, Jaromír Žižka – akordeon a Ondřej Plhal – housle). Program bude sestaven ze skladeb převážně „klasických“ autorů – A. Vivaldi, A. Chačaturjan apod., ale v netradiční instrumentaci s využitím akordeonu. Na koncertě představí Štěpán Švestka také možnosti využití tzv. looperů v instrumentální hudbě.    www.shquartet.cz
 • networking

  Společenský večer bude též sloužit k neformálním rozhovorům a navazování nových kontaktů.
 • 13:00

  blok inkluze

  Proč nové šance všech dětí ve vzdělávání jsou tou nejlepší cestou pro všechny?

  Kateřina Valachová

  Proč nové šance všech dětí ve vzdělávání jsou tou nejlepší cestou pro všechny?
  Kateřina Valachová
  Co se vlastně změnilo a jaké jsou skutečné problémy společného vzdělávání? Je spravedlivé, pokud svobodnou volbu rodičů na vzdělávací cestu jejich dítěte stát zajistí stejnými financemi, ať je to běžná nebo speciální škola.

  Intuitivní pedagogická diagnostika

  Martina Komzáková

  Intuitivní pedagogická diagnostika
  Martina Komzáková
  V optimálním případě, má pedagog k dispozici zprávu z Pedagogicko-psychologické poradny anebo Speciálního pedagogického centra se závěrem doporučení speciálních vzdělávacích potřeb, případně pozorování a zkušenosti rodičů žáka. Často však sám detekuje žáka bez externí informace a vypracovává mu individuální plán na základě své zkušenosti s ním. Které procesy vytváří pedagogovu zkušenost? Příspěvek je otevřením důležitého tématu pro kvalitní inkluzi a prostorem pro sdílení zkušeností.

  Uměleckou tvorbou k inkluzi osob se speciálními (edukačními) potřebami

  Petra Bendová

  Uměleckou tvorbou k inkluzi osob se speciálními (edukačními) potřebami
  Petra Bendová
  V ČR i v zahraničí existuje řada projektů, jež podporují uměleckou tvorbu dětí i dospělých se speciálními (edukačními) potřebami. Cílem těchto projektů je přispět ke zkvalitnění života jedinců se zdravotním postižením či znevýhodněním, podpořit u nich efektivní trávení volného času a prezentací výsledků jejich činnosti, tak intaktní populaci přiblížit „svět“, v němž lidé s postižením žijí, způsob, jak vnímají svět kolem sebe, jak nahlížejí na realitu a jak dokáží být tvůrčí. Prezentovaný příspěvek seznamuje s tvůrčí činností osob se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním v konkretizované podobě.

  Inkluzivní vzdělávání v uměleckých předmětech

  Robert Mimra

  Inkluzivní vzdělávání v uměleckých předmětech
  Robert Mimra
  Jednou z nedílných součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je i otázka inkluzivního vzdělávání a jeho příležitostí pro umělecké vzdělávání. Touto otázkou se v projektu do značné míry zabývá Západočeská univerzita v Plzni, která je jedním z hlavních partnerů projektu. Cílem příspěvku je představit její aktivity v projektu, jako je tvorba metodických materiálů a speciálních didaktik pro práci s žáky se SVP v inkluzivních třídách uměleckých předmětů. Dále ZČU pořádá letní výtvarné dílny, semináře pro učitele a vedení škol, e-learningové kurzy a webináře.
 • 14:50

  Blok technologie

  Využití technologií v ZUŠ Police nad Metují

  Lubor Bořek

  Využití technologií v ZUŠ Police nad Metují
  Lubor Bořek
  ZUŠ v Polici nad Metují patří díky svému technickému vybavení k nejmodernějším uměleckým školám v ČR. Učitelé mohou využívat multimediální učebnu hudební nauky, nahrávacího studio a specializované učebny zvukové tvorby, mobilní nahrávací zařízení (včetně vícestopých zařízení). Výtvarný obor disponuje učebnami animace, multimediální tvorby a filmovým ateliérem. Součástí prezentace bude ukázka online vzdělávacího prostoru pro učitele a žáky hudebního oboru „Charanga Music School“ a jeho aplikace do českého hudebního prostředí.

  On-line výuka ve "školách na konci světa"

  Ludvík Zimčík

  On-line výuka ve "školách na konci světa"
  Ludvík Zimčík
  Základní a střední škola v Březové jsou tak trochu jiné školy. Poskytují, kromě denní výuky, také individuální online vzdělávání dětem a mladým lidem, kteří se nemohou účastnit studia prezenčně. Jedná se o unikátní projekt, který nabízí on-line výuku ve vybraných předmětech vždy ve stejný den a hodinu. Žáci a učitelé využívají programy a nástroje jako např. Skype pro firmy, virtuální tabuli s virtuálním perem, tužkou a gumou, atd. Jak takové vzdělávání funguje a jaké jsou jeho možnosti a principy? O tom všem a promluví ředitel a zakladatel škol na konci světa Ludvík Zimčík.

  E-learning v uměleckém vzdělávání

  Jan Topinka

  E-learning v uměleckém vzdělávání
  Jan Topinka
  Cílem příspěvku je vysvětlit možnosti a limity různých typů e-learningu a představit, jak bude realizován e-learning v rámci projektu. Budou prezentovány konkrétní praktické tipy a ukázky pro využití systému LMS Moodle v praxi základních uměleckých škol.

  Klávesa - Pad - Display

  Martin Grobár

  Klávesa - Pad - Display
  Martin Grobár
  Rozvoj hudební technologie přináší nové trendy, které ovlivňují a mění dosavadní způsoby hudební interpretace a instrumentální praxe. Populární jsou dnes tzv. padové kontrolery. Přednášející představí ve zkrácené formě jejich možnosti v integraci do kolektivní edukace, demonstruje ukázky realizovaných projektů (Hudební pexeso, Puzzle aj.), ale také poukáže na možné negativní dopady této technologie na rozvoj hudebnosti dětí.

  Hudební skladba a umělá inteligence

  Jan Hajič, jr.

  Hudební skladba a umělá inteligence
  Jan Hajič, jr.
  Umělá inteligence je jedním z hlavních témat aktuální technologické revoluce. Tak zvaná AI už přitom dnes některé úkoly zvládá lépe než člověk. Například lépe čte a třídí data. V Česku ovšem vzniká umělá inteligence, která sama umí komponovat hudební skladby. Jan Hajič představí nově vyvíjený software pro tvorbu hudby. Tento program si „naposlouchá“ skladby, dojde k obecnému výsledku, jak by měla hudba znít, a komponuje svoji vlastní. Během příspěvku Jana Hajiče zazní také naživo provedená skladba vytvořená umělou inteligencí.
 • 16:10

  Blok kreativita

  Kreativní partnerství

  Jan Pfeiffer

  Kreativní partnerství
  Jan Pfeiffer
  Jan Pfeiffer představí program Kreativního partnerství a jeho konkrétní aplikaci v praxi na příkladu třídního projektu, kdy do spolupráce s učitelem vstupoval vizuální umělec. Budou vysvětleny širší reálie implementace programu vČR, v druhé části bude představen program samotný, a jak probíhá jeho realizace přímo ve třídě. Cílem příspěvku je poskytnout vhled do ideového ukotvení a zacílení programu i do praktických otázek práce ve třídě.

  Jak jít za hranice viditelného

  Berrak Yedek

  Jak jít za hranice viditelného
  Berrak Yedek
  Přestavte si, jaké by to bylo mít alespoň jednou šanci upustit od předsudků a tabu spojených s tělem (v jiném než sexuálním kontextu). Tímto tématem se zabývá Berrak Yedek na turecké univerzitě, kde pořádá semináře ve spolupráci s gestalt terapeuty pro studenty múzických umění. V příspěvku popíše své poznatky a zkušenosti s výsledky semináře a nastíní, jak napojení na vlastní tělo a jeho pocity rozvíjí kreativitu a empatii.

  Hudební olympiáda ČR – šance pro každé šikovné dítě… a jeho pedagoga

  Jan Prchal

  Hudební olympiáda ČR – šance pro každé šikovné dítě… a jeho pedagoga
  Jan Prchal
  Společnost pro hudební výchovu ČR v minulých pěti letech vyslala zástupce do tří kol Mezinárodní hudební olympiády. V únoru 2018 proběhlo historicky první klání i v ČR. Představuje Hudební olympiáda ČR přínos pro obecnou hudební výchovu? Má smysl v ní pokračovat? Jak podněcovat kreativitu žáků v podmínkách hudební výchovy na základních školách? Jaký je stav výuky hudební výchovy obecně a dostává se jí na školách pozornosti odpovídající jejímu významu? Odpovědi se spolu s vámi pokusí najít její organizátor a propagátor.

  Bez frustrace není motivace

  Petr Hroch

  Bez frustrace není motivace
  Petr Hroch
  ...aneb stres je otcem kreativity. Příspěvek nabídne pohled na kreativitu jako na specifický obranný mechanismus, který je motivován stresem. V tomto příběhu se prolnou odkazy na evoluční dědictví, na pozůstatky dinosaurů v našem mozku s neméně významným vlivem láskyplných rodičovských chyb. Ač můžeme považovat rčení, že hlad umělcům svědčí, za škodolibé klišé, něco na něm je a přednášející se pokusí posluchače motivovat k tomu, aby toho uměli řádně využít. Aniž by museli nutně hladovět...
 • 17:30

  Panelová diskuze

  Panelové diskuse se zúčastní někteří ze speakerů konference. Společně budou diskutovat nad klíčovými tématy konference.
 • 19:30

  Společenský večer

  Více informací ZDE
 • 8:45

  Úvodní slovo

 • 9:15

  workshopy a showroom

  workshopy

  Od 9:15 do 15:30 na vás čeká workshop SOMATICKÉHO DIALOGU (tanec), INTERAKTIVNÍHO DIVADLA (zážitkové divadlo), KREATIVNÍHO PARTNERSTVÍ (výtvarná výchova) ETNICKÝCH NÁSTROJŮ (hudba) a další. Více informací v záložce "WORKSHOPY A SHOWROOM"

  Showroom

  Od 9:15 do 15:30 budete mít na několika stanovištích showroomu možnost vyzkoušet si různé tipy aplikací pro podporu výuky. Bude se jednat o snadno dostupné internetové aplikace a aplikace pro mobilní zařízení (tablety, chytré telefony), které je možné využít v rámci pestrých aktivit základních uměleckých škol.
 • 15:30

  závěr konference

somatický dialog
TANEČNÍ WORKSHOP

SO 10. 11. , 9:15 -15:30

více info
interaktivní divadlo
divadelní WORKSHOP

SO 10. 11. , 9:15 -15:30

více info
etnické nástroje
hudební WORKSHOP

SO 10. 11. , 9:15 -15:30

více info
Kreativní partnerství
výtvarný workhop

SO 10. 11. , 9:15 -15:30

více info
psychologie
TANEČNÍ WORKSHOP

SO 10. 11. , 9:15 -15:30

více info
psychologie a kreativita
psychologický workshop

SO 10. 11. , 9:15 -15:30

více info
showroom technologií
technologie ve výuce

SO 10. 11. , 9:15 -15:30

více info
 • Raut

  Součástí prvního dne konference je raut, který se bude konat ve foyer konferenčního sálu a v přilehlých prostorách.
 • koncert

  Od 20.30 hodin bude uspořádán  koncert, který zahájí fanfáry žáků ZUŠ A. Doležala v Brně.
  Poté bude následovat koncert Shadow Quartet (složení: Štěpán Švestka – violoncello, Marek Švestka – kontrabas, Jaromír Žižka – akordeon a Ondřej Plhal – housle). Program bude sestaven ze skladeb převážně „klasických“ autorů – A. Vivaldi, A. Chačaturjan apod., ale v netradiční instrumentaci s využitím akordeonu. Na koncertě představí Štěpán Švestka také možnosti využití tzv. looperů v instrumentální hudbě.    www.shquartet.cz
 • networking

  Společenský večer bude též sloužit k neformálním rozhovorům a navazování nových kontaktů.